για νέους

Volunteer in Europe

A volunteer vacation in Europe is not only a great way to help people and communities in need, but it is also a great opportunity to get to know Europeans and their cultures and experience Europe in a different way.

Volunteer and cultural exchange

Workaway.info is a site set up to promote fair exchange between budget travellers, language learners or culture seekers and families, individuals or organizations who are looking for help with a range of varied and interesting activities.

Volunteer4Greece

Το Volunteer4Greece είναι μια online πλατφόρμα που επιτρέπει σε εθελοντικούς οργανισμούς να αναρτούν τις εθελοντικές θέσεις εργασίας που προσφέρουν και σε εθελοντές να κάνουν αναζητήσεις θέσεων ανά περιοχή και κατηγορία οργάνωσης.

Pages