Προτεινόμενα Θέματα

Θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου

Τα θέματα στα μαθηματικά Γενικής παιδείας είναι σε γενικές γραμμές απλά. Το θέμα Α είναι κλασικό θέμα θεωρίας. Το θέμα Β είναι μια βασική άσκηση στην στατιστική. Στο θέμα Γ οι υποψήφιοι

Θέματα Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Τα θέματα Α.1.1, Α.1.2, Α.2.1 χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας, το θέμα Α.2.2.2 βατό και αναμενόμενο. Από την ομάδα Β΄ το θέμα Β1 θεωρείται εύκολο, ενώ το θέμα Β2 απευθύνεται σε αρκετά καλά προετοιμασμένους μαθητές και απαιτεί

Θέματα Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης (δύσκολα)

Τα θέματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία από το επίπεδο των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς είναι εκτενή και συνδυαστικά. Απαιτείται πολύ καλή γνώση και εμπέδωση της θεωρίας

Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Η ερώτηση 1 θεωρείται αρκετά δύσκολη και απαιτεί σκέψη και κριτική ικανότητα, η ερώτηση 2 είναι αρκετά απλή και αναμενόμενη. Από την ερώτηση 3 το α΄ σκέλος είναι πολύ εύκολο, το β΄ σκέλος μέτριας

Pages