Υποτροφίες

PhD Program of the International Max Planck Research School for Condensed Matter Science in Stuttgart

The International Max Planck Research School for Condensed Matter Science (IMPRS-CMS) is a joint program of the Max Planck Institute for Solid State Research (MPI-FKF) and the University of Stuttgart. The MPI-FKF is one of the largest institutes in the Max Planck Society. It comprises eight research departments and a number of independent research groups with a total of about 500 employees. The objective of the MPI-FKF is high-quality fundamental research on condensed matter using advanced experimental and theoretical methods.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Σεπτέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

10 Postdoctoral Researcher Positions in Educational Sciences | University of Helsinki

The internationally esteemed and highly successful Faculty of Educational Sciences at the University of Helsinki is the leading unit of research and teaching in Educational Sciences and Teacher Education in Finland. Research at the Faculty of Educational Sciences focuses on human growth, development, behavior and learning. Researchers examine their topics from various perspectives, including the social, communal and individual. Research objects are educational systems, learning environments and learners.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

9 Phd and 2 Post Doctoral Positions at University of Luxembourg | Λουξεμβούργο

University of Luxembourg is offering 9 Phd and 2 Post Doctoral Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Phd and 1 Post Doctoral Positions at University of Vienna | Αυστρία

University of Vienna is offering 2 Phd and 1 Post Doctoral Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions - Hausdorff Center for Mathematics | Bonn University

The Hausdorff Center for Mathematics (HCM) at Bonn University offers several

Postdoctoral Positions

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

EMPAPOSTDOCS-II: Programme Portal

EMPAPOSTDOCS-II is an individual-driven research and career advancing fellowship which follows a bottom-up approach and offers incoming and re-integrating international mobile researchers a 2-year full employment contract at Empa. It allows experienced researchers from all over the world to set up and implement a research project and get the opportunity to work on their own research idea at one of the 30 research laboratories of Empa. The following research areas welcome applications:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

32 Υποτροφίες στο εξωτερικό (19/07/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Fulbright Scholarship Program for Greek Citizens

The United States Educational Foundation in Greece also called the Fulbright Foundation in Greece offers the new Scholarship Program for Greek Citizens as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 22, 2019
Categories: Υποτροφίες

EI3POD: EMBL Interdisciplinary Postdocs | Γερμανία

The call for applications for the 2018 EMBL Interdisciplinary Postdocs Fellowship (EIPOD) is now open until September 12th. The fellowships are funded by EMBL and a grant from Marie Skłodowska-Curie actions from the EU and provide young scientist with full funding for a three year position. Applicants are invited to propose an interdisciplinary project according to their scientific interest. Each project should involve two EMBL groups. External partners from academia or industry are welcome.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Σεπτέμβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

27 Υποτροφίες στο εξωτερικό (18/07/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Quantitative Bioscience | Γερμανία

The Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM) has open PhD Positions for students with a background in biochemistry, biology, bioinformatics, physics or applied math and an interest in conducting interdisciplinary research at the interface of experiment and quantitative theory.

Categories: Υποτροφίες

International doctoral programme of ESPCI Paris «UPtoPARIS» | Γαλλία

« UPtoPARIS » is an ambitious international doctoral programme of ESPCI Paris which aims to train young researchers by giving them high-quality knowledge and skills directly linked to the needs of the European and international industry and market.

Categories: Υποτροφίες

4 PhD Student Positions in Cancer Research Focusing on Tumour Escape Mechanisms

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 14:04

CANBIO is a competitive PhD training program for a total of 18 PhD candidates, supported by the research funding scheme PRIDE of the Luxembourg National Research Fund (FNR). The CANBIO doctoral training unit provides structured PhD training in cancer biology and aims to bridge fundamental cancer research with clinically-oriented applications.

4 PhD Student Positions in Cancer Research Focusing on Tumour Escape Mechanisms Positions are funded up to 4 years with fixed-term contracts. Earliest star--date: November/December 2018

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Αύγουστος 16, 2018
Categories: Υποτροφίες

Exciting PhD Positions in Modern Biology | Αυστρία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 14:01

The Vienna Biocenter (VBC) PhD Programme in Life Sciences has been running since 1993, providing students from all over the world with excellent training. As a student at the Vienna Biocenter you will be supervised by a top scientist and have full access to state-of-the-art facilities, thus giving you the opportunity to start a strong scientific career.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Postdoc Positions Swedish University of Agricultural Sciences - SLU | Σουηδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 13:34

Swedish University of Agricultural Sciences - SLU is offering 3 Postdoc Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Αύγουστος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions at Hasselt University | Βέλγιο

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 13:28

Hasselt University is offering 3 PhD Positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Αύγουστος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

7 Postdocs and 10 PhD students for German FAU Erlangen LSMTE Busan Branch

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 13:12

7 Postdocs and 10 PhD students (limited term) for the novel, non-profit Engineering Research Center LSTME Busan Branch, Busan, South Korea

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Αύγουστος 16, 2018
Categories: Υποτροφίες

56 Υποτροφίες στο εξωτερικό (17/07/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 13:10

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Πρόγραμμα Υποτροφιών: Got Energy Talent?

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 11:53

What is Got Energy Talent?
GOT ENERGY TALENT (GET) is meant to be a highly competitive, merit-based fellowship programme aimed at attracting postdoctoral talent in the field of smart energy. GET will offer a total of 34 fellowships equally distributed in 2 calls. The first call opened on the 2nd of July 2018. The second one is planned for Spring 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 PhD Student Positions at Luxembourg Institute of Health (LIH)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 17/07/2018 - 11:48

CANBIO is a competitive PhD training program for a total of 18 PhD candidates, supported by the research funding scheme PRIDE of the Luxembourg National Research Fund (FNR). The CANBIO doctoral training unit provides structured PhD training in cancer biology and aims to bridge fundamental cancer research with clinically-oriented applications.

Opening of
4 PhD Student Positions in Cancer Research Focusing on Tumour Escape Mechanisms

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages