Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Προκλινική ανάπτυξη καινοτόμων νευροπροστατευτικών και νευροαναγεννητικών συνθετικών μικρονευροτροφινών κατά της νόσου Alzheimer (DINNESMIN)», με κωδικό πράξης (MIS) 5032840, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ - Εργαλεία Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.1.1» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2821/31-07-2018 ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships, University of Zululand, South Africa (2019)

The University of Zululand invites applications for Postdoctoral Research Fellowship positions at the University in any of its academic departments with suitable mentorship expertise. The Fellowships are intended to enhance the intellectual environment at the Universityand to provide opportunities in diverse fields for recent doctoral graduates. This should help develop their research skills and prepare them for an academic career

Categories: Υποτροφίες

CoQuS PhD Fellowships, University of Vienna, Austria (2019)

The Vienna Doctoral Program on Complex Quantum Systems (CoQuS) has been a training center for more than a hundred students the past 10 years. Our 15 different research groups are working on the forefront of the developments in modern quantum science and technology at six different locations in and around Vienna.

Your training and research ranges from the most fundamental aspects of quantum science to advanced applications of quantum technologies – in both theory and experiment.

We are interested in questions such as

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

Senior Research Fellowship, University of the West of England, UK (2019)

UWE Bristol is an ambitious university. Together, our people are working hard to advance knowledge, inspire people and transform futures. We are looking for people with the skills and ambition to help us achieve those aims.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Δεκέμβριος 13, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Berlin School of Economics, Germany (2019)

From 2019 onwards, three successful programs will unite: the doctoral programs BDPEMS and DIW Graduate Center, together with the PostDoc career program BERA. Their member institutions found the Berlin School of Economics (BSE), a Berlin-wide career development program.

Program Introduction:

The BSE seeks highly qualified post-graduate students from around the world to enroll in its structured program PhD in Economics as well as in one of BSE’s three tracks in business studies: PhD in Accounting, PhD in Finance, and PhD in Management.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark (2019)

The Faculty of Law at the University of Copenhagen hereby announces a number of fully funded PhD positions to commence in September 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 21, 2019
Categories: Υποτροφίες

Conny Kristel Fellowship, European Holocaust Research Infrastructure, Netherlands (2019)

EHRI announces a special call for the first Conny Kristel Fellowship. EHRI is offering a fellowship of three weeks at NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies in Amsterdam to honour the memory and legacy of Dr. Conny Kristel, former EHRI project director and senior researcher at the NIOD, who sadly passed away on 6 October 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

29 υποτροφίες στο εξωτερικό (16/11/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Fellowships, Universidad de Los Lagos, Chile (2019)

The Doctoral Program in Conservation and Management of Natural Resources at the Universidad de Los Lagos (Chile) (www.ulagos.cl) has the objective of forming scientists at the highest academic level, characterized by a solid theoretical foundation, and capable of contributing to the search of solutions for problems related to the conservation, management and use of the environment and its living resources (www.ciencias.ulagos.cl).

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Δεκέμβριος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

Global Arts Management Fellowship, University of Maryland, U.S.A. (2019)

The Institute’s fellowship program is offered free of charge to arts and cultural executives from across the United States and around the world who are selected through a competitive application process. These fellows attend a four-week program in residence in Washington, D.C. each summer for three consecutive years.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών

To Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΤΕ) με έδρα στο Ηράκλειο‐Κρήτη αναζητεί 2 Υποψήφιους Διδάκτορες στην περιοχή της Ανάπτυξης μεθόδων Μοριακών Προσομοιώσεων πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών, για απασχόληση με υποτροφία διάρκειας μέχρι 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας του ΙΥΜ με την εταιρεία Goodyear.Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μαθηματικών και υπολογιστικών μεθόδων μοντελοποίησης νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Research Fellowships, New Europe College, Romania (2019)

New Europe College-Institute for Advanced Study in Bucharest, Romania – announces the competition for Fellowships in the academic year 2019-2020.

The program targets early career Romanian and international researchers/academics working in the fields of humanities, social studies, law, and economics.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany (2019)

Positions for a Postdoctoral Researcher and a PhD Student are available in the BioMedical Center of the Ludwig-Maximilians-University of Munich in the lab of Dr. Michaela Smolle to study how remodelling enzymes influence chromatin dynamics and gene expression.

The lab takes a systems biology approach, using cutting-edge genomics techniques, including ChIP-seq, RNA-seq and ATAC-seq technologies in combination with in vitro biochemistry and biophysics to investigate the effects of chromatin perturbations on non-coding transcription in budding yeast.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, KU Leuven, Belgium (2018 - 2019)

KU Leuven boasts a rich tradition of education and research that dates back six centuries. The university’s basic research orientation has always been and will remain fundamental research. At the same time, the university remains vigilantly open to contemporary cultural, economic and industrial realities, as well as to the community’s needs and expectations. KU Leuven is currently by far the largest university in Belgium in terms of research funding and expenditure (EUR 455.1 million in 2015), and is a charter member of LERU.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

6 PhD or Postdoctoral Fellowships, Norwegian University of Life Sciences, Norway (2019)

The Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) at Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has six vacant 3-year PhD or 2-year postdoctoral researcher (Post.Doc) positions, depending on the qualifications of the applicants. The successful candidates will take part in research in the following research areas:

Forest inventory
- Sampling
- Use of advanced remotely sensed data (including airborne lidar data and hyperspectral data)

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages