Υποτροφίες

Andrew W. Mellon Post-Doctoral Fellowship in Environmental Humanities, U.S.A. (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 27/06/2017 - 13:53

Environmental Humanities pulls the energy of several discipline-centric humanistic and related movements—environmental philosophy, environmental history, ecocriticism, cultural geography, anthropology, and others—into one common conversation about the relationship between humans and non-human nature, past and present. Intensely interdisciplinary and methodologically diverse, practitioners of the environmental humanities are united by their desire to understand the human place in nature, as well as to examine critically the way people make meaning of it.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 30, 2017
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Helsinki Institute for Information Technology, Finland (2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 27/06/2017 - 13:42

The Helsinki Doctoral Education Network in Information and Communications Technology (HICT) is a joint initiative by Aalto University and the University of Helsinki, the two leading universities within this area in Finland. The network involves at present over 60 professors and over 200 doctoral students, and the participating units graduate altogether more than 40 new doctors each year.

The activities of HICT are structured along five research area specific tracks:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούλιος 30, 2017
Categories: Υποτροφίες

Distinguished Fellowships, Oak Ridge National Laboratory, U.S.A. (2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 27/06/2017 - 13:32

Oak Ridge National Laboratory invites you to apply to the ORNL Distinguished Fellowship Program. The Distinguished Fellowships are awarded to outstanding early career scientists and engineers with demonstrated success within their academic, professional, and technical areas, who have high potential to be future scientific leaders.

Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions in Computational Chemistry & Catalysis, Delft University of Technology, Netherlands (2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 27/06/2017 - 13:27

The Faculty of Applied Sciences is the largest faculty of TU Delft, with around 550 scientists, a support staff of 250 and 1,800 students. The faculty conducts fundamental, application-oriented research and offers scientific education at the bachelor, master and doctoral levels. The faculty is active in the fields of Life and Health Science & Technology, Nanoscience, Chemical Engineering, Radiation Science & Technology, and Applied Physics.

Requirements

Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Centrum Wiskunde & Informatica, Netherlands (2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 27/06/2017 - 13:12

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) has three vacancies in the Database Architectures research group for talented

PhD students in the areas of Big Data Management and Analysis Architectures and Data Science Engineering Technologies.

Job description

One position is funded by the CIMPLO ("Cross-Industry Predictive Maintenance Optimization Platform") project, a public-private partnership project supported by the Dutch Organisation for Scientific Research (NWO); cf.,

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούλιος 21, 2017
Categories: Υποτροφίες

26 Υποτροφίες στο εξωτερικό (27/06/2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 27/06/2017 - 10:15

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Technische Universität Darmstadt, Germany (2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 27/06/2017 - 09:48

Technische Universität Darmstadt, Germany, announces three fully funded, three-year

Positions for Doctoral Students

(with the option for a two-year extension). We invite applications of talented students looking for timely research topics that are both theoretically and industrially interesting.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Αύγουστος 7, 2017
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Karolinska Institutet, Sweden (2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 26/06/2017 - 13:21

Post doc positions in Tumor and Cell Biology: Oxygen Sensing and Cancer Group : Stockholm, Sweden

Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology: Oxygen Sensing and Cancer Group

The Schlisio lab at Karolinska Institute and Ludwig Institute, Sweden, seeks postdoctoral fellows, to work on molecular mechanisms of oxygen sensing and cancer.

Categories: Υποτροφίες

1 PhD Fellowship, Institute of Chemical Engineering Sciences, 2017

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 26/06/2017 - 12:52

The Institute of Chemical Engineering Sciences, Foundation of Research and Technology - Hellas, (FORTH/ICE-HT) is seeking applicants for one position of PhD Fellowship in the context of the research project “SOLUTION, an Innovative Training Network in the frame of the MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS of Horizon 2020”, which is funded by the European Commission.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 10, 2017
Categories: Υποτροφίες

25 Υποτροφίες στο εξωτερικό (26/06/2017)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 26/06/2017 - 11:29

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (2017)

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο “Roles of Notch signaling in urinary tract development and neoplasia” που χρηματοδοτείται από το Fondation Sante με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Απόστολο Κλινάκη, και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 72ΤΖ4694Φ7-030, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση υποτροφίας έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (θέση υποψήφιου διδάκτορα)

Διάρκεια συνεργασίας: 3 μήνες

Προβλεπόμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας: 750€

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2017
Categories: Υποτροφίες

4 PhD Scholarships, Instituto Superior de Engenharia do Porto, Portugal (2017 - 2018)

The CISTER Research Centre (http://www.cister.isep.ipp.pt/), an internationally renowned research centre in real-time and embedded systems, invites applications for 4 PhD student positions in Electrical and Computer Engineering (ECE), Computer Science (CS), Software Engineering (SE), or Applied Mathematics (AM), to engage in an ambitious research plan in the area of Real-Time & Embedded Computing (RTES).

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούλιος 12, 2017
Categories: Υποτροφίες

4 - 10 PhD Scholarships, University of Jyväskylä, Finland (2017 - 2018)

The University of Jyväskylä is a nationally and internationally significant research university and an expert on education that focuses on human and natural sciences. The University is Finland’s leading expert in teacher education and adult education, as well as the major exporter of education. The Faculty of Sport and Health Sciences is the only one in the country. The University of Jyväskylä is known for its dynamic operating culture and strong commitment to social responsibility.

The department is currently seeking to recruit staff to the position of

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Αύγουστος 15, 2017
Categories: Υποτροφίες

45 Υποτροφίες στο εξωτερικό (23/06/2017)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων», που χρηματοδοτείται από διάφορους ιδιώτες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Σταθόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας (10) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούλιος 6, 2017
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, University of New South Wales, Australia (2017 - 2018)

The University of New South Wales is inviting applications for Postgraduate Research Scholarships. Scholarships are open to both international and Australia applicants.

The University of New South Wales is an Australian public research university located in the Sydney suburb of Kensington.

All applicants, whether domestic or international, for admission to any UNSW program delivered either in Australia or overseas, must provide evidence that their English language ability meets the minimum requirements for admission.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 18, 2017
Categories: Υποτροφίες

5 Postdoctoral Positions, German Center for Diabetes Research, Germany (2017)

The German Center for Diabetes Research (DZD) is a national association combining the efforts of leading German academic research institutions and universities. It seeks to recruit a new generation of biomedical scientists who will translate fundamental scientific discoveries into novel individualized prevention and therapy strategies for type 1 and type 2 diabetes. The research areas of the DZD include the investigation of the molecular mechanisms underlying diabetes, beta cell research, the development of novel therapeutic approaches, clinical studies and epidemiological research.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 31, 2017
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Stellenbosch University, South Africa (2017 - 2018)

Stellenbosch University (Afrikaans: Universiteit Stellenbosch) is a public research university situated in Stellenbosch, a town in South Africa. Stellenbosch is jointly the oldest university in South Africa and the oldest extant university in Sub-Saharan Africa alongside the University of Cape Town which received full university status on the same day in 1918. Stellenbosch University (abbreviated as SU) designed and manufactured Africa’s first microsatellite, SUNSAT, launched in 1999.

Stellenbosch University is awarding Graduate School Scholarships to pursue doctoral programme.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 31, 2017
Categories: Υποτροφίες

15 Υποτροφίες στο εξωτερικό (22/06/2017)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

43 Υποτροφίες στο εξωτερικό (21/06/2017)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Pages