Υπουργείο Παιδείας

28-09-18 Δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το έκτακτο βοήθημα των 184 χιλιάδων ευρώ για τους φοιτητές της Φοιτητικής Εστίας του Π. Κρήτης

28-09-18 Δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το έκτακτο βοήθημα των 184 χιλιάδων ευρώ για τους φοιτητές της Φοιτητικής Εστίας του Π. Κρήτης

Το ποσό των 184 χιλιάδων ευρώ πιστώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στον λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να δοθεί ως έκτακτη χρηματική βοήθεια στους φοιτητές που διέμεναν στην κατεστραμμένη από την πυρκαγιά της 23ης Σεπτεμβρίου Φοιτητική Εστία.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στο πλαίσιο της εντολής του Πρωθυπουργού να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των φοιτητών, θα δοθούν 2.000 ευρώ σε κάθε έναν από τους 92 φοιτητές της Εστίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία της πόλης ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την μονιμότερη εγκατάστασή τους σε ξενοδοχείο μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

 

 

28-09-18 Ανάληψη νέων καθηκόντων από την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μ. Τζούφη

28-09-18 Ανάληψη νέων καθηκόντων από την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μ. Τζούφη

 Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, τροποποιείται η απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Μερόπη Τζούφη και προστίθεται στο χαρτοφυλάκιό της το αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Αμέσως μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της, η Υφυπουργός δήλωσε:

«Έχοντας πλήρη συναίσθηση της σημασίας του κοινωνικού ρόλου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θα συνεχίσουμε το σημαντικό έργο του πρώην Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη και θα εργαστούμε για την συνολική αναβάθμισή της με στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν,  την παροχή επαγγελματικών και ακαδημαϊκών διεξόδων στους αποφοίτους της και τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους εκπαιδευτικούς».

 Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού περιλαμβάνει:

α) Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

β) Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής

γ) Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο χώρο εργασίας

Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στην Υφυπουργό ανατίθενται:

α) η κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολόγιων Προγραμμάτων Σπουδών

β) η έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων

γ) ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων

δ) ο καθορισμός της διδακτέας ύλης

ε) η χορήγηση αιγίδας σε δράσεις

στ) η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής

ζ) ο καθορισμός αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στις σχολικές μονάδες

η) η διασύνδεση των μαθητών με την αγορά εργασίας

θ) η καταγραφή και τεκμηρίωση των αναγκών της αγοράς εργασίας για τη διαμόρφωση ειδικοτήτων

ι)η αξιοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων

ια) πολιτικές και στρατηγικές της Ε.Ε. σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση

ιβ) η ανάθεση μαθημάτων

ιγ)η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία σε θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα

ιδ) η έγκριση, διοργάνωση και ενημέρωση σχετικά με συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς

ιε) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος

Επιπλέον, η Υφυπουργός αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής και του Τμήματος Γ’ Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και μάθησης στο χώρο εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού περιλαμβάνει επίσης:

- Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Άρθρο 46 του ΠΔ 18/2018), με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα των μειονοτικών σχολείων, των σχολείων Κωνσταντινούπολης και των σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό,

- Εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Άρθρο 33 του ΠΔ 18/2018) και

- Εκ της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, των Τμημάτων Γ' Βιβλιοθηκών και Δ' Γενικών Αρχείων του Κράτους (παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του Άρθρου 28 του ΠΔ 18/2018).

Το ΦΕΚ ανάληψης καθηκόντων

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 

28-09-18 Από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή

28-09-18 Από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή

 Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας ότι από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι).

 Ομοίως οι φοιτητές που κρατούνται σε Καταστήματα Κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση με συστημένη επιστολή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

28-09-18 Aνακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού έτους 2018

28-09-18 Aνακοίνωση αποτελεσμάτων υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού έτους 2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., http://results.it.minedu.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται ονομαστικά τα αποτελέσματα, καθώς και την αναλυτική βαθμολογία, εφόσον πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Στη διαδικασία εισαγωγής, με την ανωτέρω ειδική κατηγορία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έλαβαν μέρος  995 συνολικά υποψήφιοι, από τους οποίους εισήχθησαν οι 706. Τα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ειδική κατηγορία αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από 03-10-2018 μέχρι και 12-10-2018.

Η προθεσμία εγγραφής στις Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομικές Σχολές θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και όποιος δεν εγγραφεί μέσα σε αυτή χάνει οριστικά το δικαίωμα εγγραφής στη σχολή επιτυχίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

 • Τρεις  (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

 

Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής για τον τελικό έλεγχο προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2018.

27-09-18 Ξεκινούν νέα τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ

27-09-18 Ξεκινούν νέα τμήματα στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ

Με την προκήρυξη 5.000 θέσεων μαθητείας συνεχίζεται για τη σχολική χρονιά 2018-2019 η λειτουργία του νέου θεσμού Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

Οι θέσεις αυτές, που εμπεριέχονται στις προσκλήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αυξάνουν κατά 50% τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν τον Οκτώβρη του 2017, γεγονός που επιβεβαιώνει την πετυχημένη υλοποίηση του θεσμού.

Με την ίδια προκήρυξη καλούνται οι  απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 2/10/2018 ηλεκτρονικά και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέχρι 3/10/2018 με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. όπως αυτά αναφέρονται στις προσκλήσεις κάθε Περιφερειακού Διευθυντή.

Ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει:

Πέμπτη 27/9/2018- Τρίτη 2/10/2018:

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων μαθητευόμενων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με δεσμευμένη θέση μαθητείας) μέσω της ειδικής εφαρμογής μέχρι τις 11:59 μμ της Τρίτης 02/10/18 στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr

Πέμπτη 27/9/2018 – Τετάρτη 3/10/2018:

Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων (και εκείνων με δεσμευμένη θέση μαθητείας)  στα ΕΠΑ.Λ. ενδιαφέροντος μέχρι τις 2:00 μμ της Τετάρτης 3/10/2018.

Τμήματα μαθητείας θα δημιουργηθούν εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 2. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 3. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 5. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 6. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 7. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης,  Αερισμού  και  Κλιματισμού
 8. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 9. Τεχνικός Οχημάτων
 10. Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων
 11. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 12. Βοηθός Νοσηλευτή
 13. Βοηθός Φαρμακείου
 14. Βοηθός  Φυσικοθεραπευτή
 15. Αισθητικής Τέχνη
 16. Κομμωτικής Τέχνης
 17. Τεχνικός  Δομικών  Έργων  και Γεωπληροφορικής
 18. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 19. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 20. Γραφικών Τεχνών
 21. Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης     

Πρόσκληση ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

Πρόσκληση ΠΔΕ Ν. Αιγαίου

Πρόσκληση ΠΔΕ Δ. Μακεδονίας

Πρόσκληση ΠΔΕ Κρήτης

Πρόσκληση ΠΔΕ Θεσσαλίας

Πρόσκληση ΠΔΕ Ηπείρου

Πρόσκληση ΠΔΕ Πελοποννήσου

Πρόσκληση ΠΔΕ Α. Μακεδονίας Θράκης

Πρόσκληση ΠΔΕ  Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση ΠΔΕ Αττικής

Πρόσκληση ΠΔΕ Δ. Ελλάδας

Πρόσκληση ΠΔΕ Β. Αιγαίου

27-09-18 : «Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος μόλις ξεκινά...»: Πανηγυρική εκδήλωση για την ενοποίηση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

27-09-18 : «Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος μόλις ξεκινά...»: Πανηγυρική εκδήλωση για την ενοποίηση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

«Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος μόλις ξεκινά...»: Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Campus του ΤΕΙ, στους Κωστακιούς Άρτας, γίνεται πανηγυρική εκδήλωση για την ενοποίηση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Άρτας, Όλγας Γεροβασίλη, των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου και πολλών τοπικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων.

Η τελετή θα αρχίσει με μια σύντομη αναδρομή στην πορεία του Ιδρύματος, από της συστάσεώς του το 1994 μέχρι σήμερα, και θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί των διατελεσάντων Προέδρων και Πρυτάνεων.

Για τις προκλήσεις και προοπτικές του νέου ενιαίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο θα ενταχθεί από 1ης Οκτωβρίου 2018 και το ΤΕΙ Ηπείρου, θα μιλήσουν ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και οι Πρυτάνεις των δύο Ιδρυμάτων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και Αναστάσιος Τσίνας, ενώ την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη.

Στη συνέχεια θα γίνει απονομή αναμνηστικών και η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά με ένα πλούσιο πρόγραμμα που επιμελήθηκαν καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου.

 

 

27-09-18 Αναβολή της Εκδήλωσης της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής

27-09-18 Αναβολή της  Εκδήλωσης της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία οι σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής δεν θα λειτουργήσουν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή, 28/9/2018 εκδήλωση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την 5η Πανελληνία Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού στο Ε.Γ.Α. «ο Ι. Φωκιανός» αναβάλλεται για άλλη ημέρα.

Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

 

27-09-18 " Πρωτέας" 2000 εκπαιδευτικά σενάρια από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τα γλωσσικά μαθήματα με αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων

27-09-18 " Πρωτέας" 2000 εκπαιδευτικά σενάρια από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τα γλωσσικά μαθήματα με αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων

Αναρτήθηκαν για γενικευμένη χρήση στην κεντρική σελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (http://iep.edu.gr/) συγκεντρωτικοί πίνακες με εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΩΤΕΑΣ που εκπόνησε το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (http://iep.edu.gr/el/component/k2/519-proteas-2000-ekp-sen). Τα σενάρια αυτά αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν από ζεύγη εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις διαδικτυακές κοινότητες του ΚΕΓ για τρία χρόνια (2012-2015).

Δομή των Σεναρίων:

Για κάθε σενάριο δίνονται στοιχεία ταυτότητας, χρήσιμες συνδέσεις και υποδείξεις για τη διδακτική αξιοποίησή τους. Για την αποτελεσματικότερη χρήση από τους εκπαιδευτικούς υπάρχουν ξεχωριστοί πίνακες ανά μάθημα (αρχαία ελληνική γλώσσα, νεοελληνική γλώσσα, νεοελληνική λογοτεχνία) και τάξη (Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου).

Ρόλος και σημασία των σεναρίων:

Τα σενάρια του ΠΡΩΤΕΑ αξιοποιούν με ευρηματικό τρόπο ιστοσελίδες, ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ηλεκτρονικά λεξικά, σώματα κειμένων, κ.ά.) και βασίζονται στις νεότερες επιστημονικές γνώσεις περί γραμματισμών (literacies) και τις τελευταίες εξελίξεις της γλωσσοδιδακτικής .

Τρόποι Εφαρμογής:

Τα συγκεκριμένα σενάρια δεν προτείνονται αυτούσια για εφαρμογή, αλλά ως παραδείγματα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε δεσμευτικότερα (χωρίς ή με αλλαγή κλίμακας), είτε πιο ελεύθερα, με ελεύθερους δηλαδή συνδυασμούς των μεταξύ τους στοιχείων. Σε κάθε εφαρμογή παρατίθενται αναλυτικά σχόλια και τεκμήρια από την εφαρμογή στην τάξη.

Σύνδεσμοι στο διαδίκτυο:

Όλα τα σενάρια είναι ελεύθερα προσβάσιμα στα εξής διαδικτυακά περιβάλλοντα του ΚΕΓ:

 

 

27-09-18 Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο για τα προσφυγόπαιδα

27-09-18 Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο για τα προσφυγόπαιδα

Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επισκέφτηκε τις δύο τελευταίες εβδομάδες τα νησιά Λέσβο, Χίο και Σάμο, ενισχύοντας τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων στη διαδικασία εγγραφής στο σχολείο παιδιών που διαμένουν στο Κέντρο Φιλοξενίας του Καρά Τεπέ στη Λέσβο,  καθώς και  στα ΚΥΤ της Χίου και της Σάμου προκειμένου να παρακολουθήσουν τμήματα σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).

Η διαδικασία αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ, που ελέγχουν τους εμβολιασμούς και εκδίδουν τα απαραίτητα ΑΔΥΜ (Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητή). Στόχος είναι, το αμέσως επόμενο διάστημα τα παιδιά των Δομών  των νησιών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου να ενταχθούν στο δημόσιο σχολείο.

27-09-18 Aνάληψη υπηρεσίας από προσωρινούς αναπληρωτές λόγω απαγορευτικού ακτοπλοϊκών δρομολογίων

27-09-18 Aνάληψη υπηρεσίας από προσωρινούς αναπληρωτές λόγω απαγορευτικού ακτοπλοϊκών δρομολογίων

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

27-09-18 Απαντήσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή

 

{youtube}eJuJmzz7Qrk{/youtube}

Η πρωτολογία του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ. Γ. Βλάχου με θέμα: «Ειδική ρύθμιση για τους μαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018»

 

{youtube}rR5whp8tysw{/youtube}

Η δευτερολογία του Υπουργού Κ. Γαβρόγλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ. Γ. Βλάχου με θέμα: «Ειδική ρύθμιση για τους μαθητές των πληγεισών περιοχών από την πυρκαγιά της 23 Ιουλίου 2018»

 

 

{youtube}nTLSmiBkSxI{/youtube}

27-09-18 Η πρωτολογία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Δημ. Συμπαράταξης Δ. Κρεμαστινού με θέμα: «Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς».

 

{youtube}Bh6bvEhVmhQ{/youtube}

27-09-18 Η δευτερολογία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή της Δημ. Συμπαράταξης Δ. Κρεμαστινού με θέμα: «Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς».

 

 

{youtube}cCMqODqWeqw{/youtube}

27-09-18 Η πρωτολογία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ιωάννη Δελή  με θέμα: «Να μην κλείσει κανένα τμήμα, τομέας ή ειδικότητα ΕΠΑΛ».

 

{youtube}ICffXdg3o04{/youtube}

27-09-18 Η δευτερολογία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ιωάννη Δελή  με θέμα: «Να μην κλείσει κανένα τμήμα, τομέας ή ειδικότητα ΕΠΑΛ».

27-09-18 Eνημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Med_School υπό την Αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

27-09-18 Eνημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Med_School υπό την Αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Med_School πραγματοποιήθηκε σε 46 σχολεία της ευρύτερης περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Οκτώβριο του 2017 έως το Μάιο του 2018.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 30 φοιτητές ως εκπαιδευτές και 1.550 μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε σημαντικές θεματικές ενότητες, όπως διατροφή&άσκηση, κάπνισμα, αλκοόλ, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.α.

Η επικουρία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μέσω της παραχώρησης της αιγίδας του, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον απολογισμό του προγράμματος των υπευθύνων και για την υποστήριξη του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Η εκπαιδευτική χρονιά 2017-18 ήταν η τέταρτη συνεχόμενη περίοδος διεξαγωγής του προγράμματος, και σύμφωνα με τους διοργανωτές του, η συνέχειά του παρουσιάζει θετική εξέλιξη, η οποία αποτυπώθηκε τόσο στον αριθμό, όσο και στα πρόσωπα των συμμετεχόντων εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

 

26-09-18 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

26-09-18 5η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο της 5ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού 2018 θα πραγματοποιήσει αθλητικές δραστηριότητες την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Ε.Γ.Α. «ο Ι. Φωκιανός» αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση: Λ. Βασιλίσσης Όλγας 1, Ζάππειο, Αθήνα).

Στην εκδήλωση που για φέτος έχει σύνθημα «ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ» θα συμμετάσχουν διακόσιοι (200) μαθητές/μαθήτριες από σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής οι οποίοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε πλήθος αθλημάτων παρουσία Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών , εν ενεργεία διακεκριμένων αθλητών και προπονητών.

Οι αθλητικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αγωνίσματα Στίβου, Χειροσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Ταε Κβο Ντο, Μπάσκετ με αμαξίδιο, Μπότσια, Ξιφασκία με αμαξίδιο, Τοξοβολία, Χορό κ.ά.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θεωρεί σημαντική την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών για συμμετοχή τους σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις, εντός και εκτός του σχολείου, προκειμένου να αποβάλλουν την αδράνεια και την υποκινητικότητα, οι οποίες αποτελούν τις κύριες αιτίες αύξησης της παχυσαρκίας στους νέους σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

 

26-09-18 «Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Mol»

26-09-18 «Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για προεπιλογή για τη θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Mol»

Ο πίνακας με τις συνεντεύξεις σε μορφή pdf:

26-09-18 «Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018».

26-09-18 «Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018»

 Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2018.

  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 για τα επίπεδα:

α)   Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β)   Επίπεδο Γ   (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Συγκεκριμένα, έως την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 :

Α) Να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo). Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών.

 Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι τα εξής:

α. 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2)

β. 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)

Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του από τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Ενώ, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, για τη δέσμευσή του απαιτούνται, αναλόγως, δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.

Β) Να υποβάλουν, έως την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/  

ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual).

Γ) Να προσέλθουν, έως την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, στις Δ.Δ.Ε. για τη δέσμευση του παραβόλου και την οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να παραλάβουν το Ατομικό Δελτίο Εξεταζομένου, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση.
 • Απόδειξη πληρωμής παραβόλου.
 • Ταυτότητα του υποψηφίου και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.   

 • Φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ (ισχύει μόνο για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες).

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 15:00) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψηφίους και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή της αίτησής στους για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

 Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στον συνημμένο πίνακα.

1. Συνοπτικές Προδιαγραφές Εξετάσεων Β’ περιόδου 2018.

2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ Β’ Περιόδου 2018

3. Περιοχές στις οποίες θα δημιουργηθούν Εξεταστικά Κέντρα στις εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018.

26-09-18 Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου στον ρ/σ "news 247"

Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου στον ρ/σ "News 247"

Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ καλή σας μέρα! Πριν από λίγες μέρες όταν ήσασταν στο στούντιο του 247 μας είχατε πει για ένα πρόγραμμα προσλήψεων εκπαιδευτικών το οποίο προφανώς αρχίζετε να υλοποιείτε. Είναι σε βάθος τριετίας, μπορείτε να δώσετε και στον αέρα τα νούμερα κύριε Υπουργέ;

Υπουργός: Όπως είχα πει στην εκπομπή σας και όπως είχα πει και στις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, μέχρι τον Οκτώβριο, θα υπήρχε η ανακοίνωση του αριθμού των προσλήψεων για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, εξήγγειλε τους 4.500 διορισμούς για το 2019 που θα είναι για την Ειδική Εκπαίδευση. Θα είναι όλες για την Ειδική Εκπαίδευση για τον εξής λόγο: γιατί οι μισοί αναπληρωτές -εμείς τώρα προσλαμβάνουμε 20.000 αναπληρωτές κάθε χρόνο- είναι για την Ειδική Εκπαίδευση. Είμαστε πολύ χαμηλά σε όλους τους δείκτες στην Ευρώπη και υπάρχει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, αρχίζει να εμπιστεύεται το δημόσιο σχολείο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Της εκπαίδευσης αυτών των παιδιών. Άρα, οι ανάγκες είναι τεράστιες. Άρα, προχωράμε άμεσα σ’ αυτό και σε βάθος τριετίας θα είναι 5.250 διορισμοί για το 2020 και 5.250 διορισμοί για το 2021. Άρα, σύνολο, 15.000 διορισμοί που είναι μία απόφαση της Κυβέρνησης, είναι μία δέσμευση του Πρωθυπουργού. Τώρα καταλαβαίνω ότι για αντιπολιτευτικούς λόγους κάποιος λέει, τα κάνεις αυτά για να διώξεις κόσμο, που δεν καταλαβαίνω καν τη λογική μιας τέτοιας αντίδρασης,

Δημοσιογράφος: Δεν θα φύγουν αναπληρωτές;

Υπουργός: Οι αναπληρωτές είναι 20.000, άρα οι ανάγκες μας είναι γύρω στις 18. 000 με 20.000. Λέμε λοιπόν ότι οι 15.000 θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς και οι υπόλοιπες θα παραμείνουν με αναπληρωτές διότι οι αναπληρωτές δεν μπορεί το σύστημα να μην έχει αναπληρωτές. Σε μας το μεγάλο πρόβλημα είναι το ποσοστό των αναπληρωτών είναι δυσανάλογα μεγάλο για την ορθή λειτουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος και βεβαίως πολύ υψηλότερο από την Ευρώπη. Ο μ.ο. είναι γύρω στα 3% με 5% του συνολικού προσωπικού, και σε μας κοντεύει να γίνει 15%.

Δημοσιογράφος: Τώρα διαβάζω στο πρωτοσέλιδο των ΝΕΩΝ ότι δεν λέτε κατανομή ανά ειδικότητα ούτε λέτε σε ποια βαθμίδα θα γίνουν οι προσλήψεις των επόμενων ετών.

Υπουργός: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Εμείς αυτό που θέλαμε να κατοχυρώσουμε είναι κατ’ αρχήν και το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι, είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη διαπραγμάτευση όπως επίσης και μελέτη των δημοσιονομικών. Ως προς τον αριθμό, χτες καλέσαμε ειδικά γι αυτό το λόγο τις δυο Ομοσπονδίες, για να μας πουν τις απόψεις τους, ποιο σύστημα θα θέλανε για το διορισμό αυτών των ανθρώπων. Οι Ομοσπονδίες τόσον καιρό λέγανε είναι έτοιμες, χθες δεν μας παρουσίασαν κανένα σχέδιο. Ζητάμε από τις Ομοσπονδίες το σχέδιο, μας κάνουν κριτική. Προτείνουμε εμείς δικό μας σχέδιο για σύστημα πρόσληψης, λένε το Υπουργείο δεν μας συμβουλεύτηκε. Εμείς, προφανώς θα περιμένουμε λίγες μέρες, αν δεν μας δοθεί, θα ανακοινώσουμε το δικό μας σύστημα.

Δημοσιογράφος: Το οποίο τι περιλαμβάνει κύριε Υπουργέ, πως θα γίνεται ο διορισμός;

Υπουργός: Θα παρακαλούσα να μην απαντήσω σ’ αυτήν την ερώτηση γιατί μου την έκαναν και χθες οι Ομοσπονδίες κι εγώ θέλω ν’ ακούσω πρώτα τις Ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν και πάρα πολύ εμπειρία σ’ αυτό το θέμα. Και το άλλο που είπατε πριν -δηλαδή σε ποιες ειδικότητες- αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία μελέτη την οποία έχουμε κάνει. Η πρώτη χρονιά θα είναι για την Ειδική Εκπαίδευση, η δεύτερη και η τρίτη χρονιά θα είναι για την Γενική Εκπαίδευση, και τώρα εκεί θα είναι ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε για τις διάφορες ειδικότητες.

Για μεν, την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, χωρίς ειδικότητα –ορισμένοι έχουν ειδικότητα αλλά είναι ένας ενιαίος κλάδος- και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που είναι οι κλάδοι, με βάση και τα κενά που έχουμε, και την ηλικιακή κατανομή και τα προγράμματα σπουδών, θα έχουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό για συγκεκριμένες ειδικότητες. Πάντως ο στόχος μας είναι να κατοχυρώσουμε, προφανέστατα μέσα στο νομικό πλαίσιο που υπάρχει, την μάξιμουμ δυνατή μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. Μάξιμουμ δυνατή μέσα στο νομικό πλαίσιο γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας κτλ, αλλά σαφέστατα θα πρέπει η Πολιτεία να αποδεχτεί ότι υπάρχουν αναπληρωτές καθηγητές που πραγματικά κράτησαν τα σχολειά μας όρθια και όχι μόνοι τους αλλά και μαζί με τους μόνιμους, αυτά τα χρόνια, κάτω από εργασιακές συνθήκες πάρα πάρα πολύ δύσκολες κι έχουμε κόσμο που είναι οκτώ, εννέα ή και δέκα χρόνια έχουμε κι έως δεκαπέντε χρόνια, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός, αλλά μετά το 2008 είναι πραγματικά …

Δημοσιογράφος: Το επόμενο ερώτημα είναι αν θα φέρετε νόμο, αν θα νομοθετήσετε αυτές τις εξαγγελίες ώστε να δεσμεύετε και τυχόν επόμενη Κυβέρνηση.

Υπουργός: Η απάντηση είναι ότι προφανώς θα κάνουμε το παν, για να είναι δεσμευτική αυτή η προοπτική. Γιατί χωρίς αυτή την προοπτική θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιοσδήποτε προγραμματισμός στην Εκπαίδευση. Για μεν το 2019 για τις 4.500 θα προχωρήσουμε άμεσα με το που θα καταλήξουμε στο σύστημα προσλήψεων και θα υπάρξει μία διαβούλευση και θα ψηφιστεί το σύστημα αυτό και θα ανοίξει όλη η διαδικασία αιτήσεων και θα προχωρήσουν οι 4.500 διορισμοί.

Δημοσιογράφος: Ο διαγωνισμός αυτός πότε θα γίνει κύριε Υπουργέ;

Υπουργός: Εγώ, δεν μίλησα για διαγωνισμό. Θα είναι ένα σύστημα. Μόλις το κοινοποιήσουμε, με μεγάλη χαρά να έρθω να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε. Και θα αρχίσει ο κόσμος να καταθέτει τις αιτήσεις του.

Δημοσιογράφος: Δεν θα γίνει διαγωνισμός;

Υπουργός: Δεν είπα θα γίνει, δεν είπα δεν θα γίνει.  Αυτό που σας λέω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και να μπορέσουμε να βρούμε ένα σύστημα που θα μεγιστοποιεί τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.

Δημοσιογράφος: Με τις Ομοσπονδίες έχετε συζητήσει για το ωράριο των σχολείων που είπατε ότι μπορεί να αλλάξει;

Υπουργός: Έστειλα επιστολή και στις δύο Ομοσπονδίες για να συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας και περιμένω να μου απαντήσουν.

Δημοσιογράφος: Η πρόθεση σας ποια είναι; Η αλλαγή να γίνει την επόμενη χρονιά;

Υπουργός: Η πρόθεση μας είναι να δούμε όλα τα επιστημονικά στοιχεία επίσημα -εγώ τα έχω μελετήσει ανεπισήμως με τους συναδέλφους- να δούμε τα στοιχεία αυτά και επίσημα,  να δούμε όλες τις παραμέτρους και να προτείνουμε ένα σχέδιο για την ερχόμενη χρονιά.

Δημοσιογράφος: Λέγατε λοιπόν ότι πρόθεση σας είναι να δείτε όλα τα επιστημονικά στοιχεία, να εξετάσετε όλες τις παραμέτρους για να γίνει η αλλαγή του ωραρίου στο σχολείο από την επόμενη κι όλας χρονιά.

Υπουργός: Εκεί που είναι δυνατό, χωρίς να φέρουμε αναταράξεις. Αλλά ξέρετε, απαντώντας πάλι σε μία ερώτηση που μου είχατε κάνει, είχαμε πει ότι όταν μιλάμε για επιστημονικές έρευνες, ή ενισχύουμε τον ερευνητικό ιστό της χώρας, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών πρέπει να είναι κι ένα εργαλείο στην πολιτική. Δεν γίνεται η πολιτική να μην παίρνει υπόψη και αποτελέσματα της έρευνας. Οπότε θα τα βάλουμε όλα κάτω, βεβαίως δεν θα είναι το αποκλειστικό, αλίμονο, θα βάλουμε όλες τις παραμέτρους και θα προτείνουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Δημοσιογράφος: Επειδή αυτό δεν είναι καθόλου γνωστό, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι το σχολείο θα πρέπει να αρχίζει αργότερα; Ότι είναι καλύτερο για τους μαθητές;

Υπουργός: Δεν θέλω να μπω σε μία λεπτομερή αναφορά σ’ αυτές τις επιστημονικές έρευνες. Θα παρακαλέσω την ομάδα εργασίας να συντάξει ένα κείμενο που θα είναι εκλαϊκευτικό ως προς αυτό το στοιχείο. Αυτό δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω για να μπορέσει η κοινωνία μας να έρθει σε επαφή μ’ αυτούς τους προβληματισμούς.

Δημοσιογράφος: Ναι, σε σας πάντως που έχετε περάσει από το χώρο της Παιδείας, τι είναι αυτό που σας κινητοποιεί ώστε να σκεφτείτε ότι θα είναι καλύτερο για τους μαθητές να ξεκινάνε τα μαθήματα αργότερα;

Υπουργός: Να σας πω, έχουμε τεράστια προβλήματα με τα νέα παιδιά. Το 25% των νέων παιδιών  φεύγει από το σπίτι τους χωρίς να φάει πρωινό, επειδή τρέχει να προφτάσει το λεωφορείο, να τρέξει στο σχολείο κτλ. Την πρώτη ώρα συνήθως δεν γίνονται διαγωνίσματα γιατί και οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα παιδιά, ακόμη, δεν είναι έτοιμα οργανικά. Το 20% των μαθητών αργούν να μπουν στην τάξη το πρωί. Έχουμε κι άλλα πολλά, πως ξυπνάει, δεν ανοίγει τα μάτια μου, πως ξυπνάει ο οργανισμός ενός εφήβου που ξυπνάει πολύ αργότερα στην διάρκεια της ημέρας και άρα κάνει πολύ πιο αποτελεσματική τη μάθηση. Ένας οργανισμός ο οποίος ας πούμε, είναι σ αυτή τη φάση. Είναι πολλές οι διαστάσεις του θέματος. Για τους εργαζόμενους γονείς θα συνεχίσει να ισχύει ό,τι και τώρα, που θα αφήσουν τα παιδιά τους κτλ, αλλά σας λέω, θα συνεκτιμήσουμε συστηματικά όλες τις παραμέτρους.

Δημοσιογράφος: Έχει ενδιαφέρον να το δει αυτό κανείς επιστημονικά, γιατί, κάποιων εφήβων ας πούμε, ο οργανισμός ξυπνάει και το μεσημέρι. Δηλαδή είναι πολύ σχετικό.

Υπουργός: Κοιτάξτε, όλα αυτά, όπως ξέρετε, είναι βέλτιστες λύσεις, γιατί είναι λύσεις που είναι για ένα σύνολο ανθρώπων, δεν είναι λύσεις που είναι για τον καθέναν ξεχωριστά.

Δημοσιογράφος: Το ευρωπαϊκό παράδειγμα ποιο είναι;

Υπουργός: Το ευρωπαϊκό παράδειγμα είναι μικτό, αλλά σε πολλά μέρη αρχίζει το σχολείο αργά, ή και αργότερα από τις 9 η ώρα.

Δημοσιογράφος: Κι ένα ακόμα θέμα κύριε Υπουργέ που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση το τελευταίο διάστημα είναι το πόρισμα της Επιτροπής που μάθαμε να τη λέμε Επιτροπή Παρασκευόπουλου για τα Πανεπιστήμια για την αντιμετώπιση της ανομίας. Τη βλέπετε θετικά;

Υπουργός: Το βλέπω εξαιρετικά θετικά. Θέλω να είναι σαφές ότι η Επιτροπή που αποκαλείται με το όνομα του Πρόεδρου είναι μία Επιτροπή στην οποία συμμετείχε εκπρόσωπος της Εισαγγελίας, εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Σύνοδος των Πρυτάνεων, και ειδικοί καθηγητές, που έχουν σχέση με θέματα ναρκωτικών, με θέματα εγκληματολογίας κτλ. Και η πρόταση αυτή είναι μία ομόφωνη πρόταση. Αυτό έχει μία σημασία. Και μάλιστα εμείς ζητήσαμε από την Αστυνομία να στείλει εκείνη αντιπρόσωπο, δεν είπαμε φέρε τον τάδε ως αντιπρόσωπο. Το ίδιο και στην Εισαγγελία. Θέλει, λοιπόν, προσοχή όλη αυτή η συζήτηση. Το δεύτερο, η Επιτροπή αυτή, αναδεικνύει ένα πράγμα που το λέγαμε πολύ καιρό. Αλλά διάφοροι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ότι το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο. Δεν είναι ένα πρόβλημα «πατάω ένα κουμπί κι έρχεται η Αστυνομία και βγάζει έξω τον οποιονδήποτε». Άρα είναι ένα πολυπρισματικό, πολυπαραμετρικό πρόβλημα. Και γι αυτό εμείς τώρα στείλαμε και στις Συγκλήτους, και στις κομματικές νεολαίες και στις φοιτητικές παρατάξεις για να μας πουν τις απόψεις τους. Εν τω μεταξύ, η φοιτητική παράταξη της ΝΔ  μας το επέστρεψε ως φαιδρό και απαράδεκτο σε 45 λεπτά από τότε που το παρέλαβε. Ας μην το σχολιάσω.

Δημοσιογράφος: Και οριστικές αποφάσεις πότε θα λάβετε;

Υπουργός: Θα πάρουμε πίσω τις απαντήσεις αυτές από τις Συγκλήτους, από τους φοιτητές, και θα δούμε ανάλογα με τις αντιδράσεις τις συγκεκριμένες που θα έχει ή και τις πρόσθετες προτάσεις. Γιατί εμείς και στη Σύνοδο Πρυτάνεων και με όλους τους Πρυτάνεις που συμμετείχαν στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής έχουν γίνει κουβέντες. Θα δούμε τώρα και στις Συγκλήτους, θα συνεκτιμήσουμε όλες τις προτάσεις και θα καταλήξουμε σε ένα κώδικα, αν θέλετε, για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πάντως, ας υπογραμμίσουμε όλοι ότι είναι σύνθετο το πρόβλημα. Και όλη αυτή η αντίδραση γίνεται, κατά τη γνώμη μου, για να κρύψει τη συνθετότητα του προβλήματος που δεν την έχουμε σε όλα τα Πανεπιστήμια. Θέλω να είναι σαφές αυτό. Ούτε σε όλα τα ΤΕΙ. Είναι εντοπισμένα σε ορισμένα και που έχουν σχέση και με τη ζωή στην πόλη. Δεν έχουν σχέση με την πανεπιστημιακή ζωή…

Δημοσιογράφος: Άλλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα να περιμένουν οι μαθητές μέχρι το τέλος της χρονιάς;

Υπουργός: Κοιτάξτε, το μεγάλο μέχρι τώρα στοίχημα είναι η αρχιτεκτονική της Γ’ Λυκείου. Αυτό το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, γίνεται συζήτηση και θα προχωρήσουμε στη νομοθέτηση της συγκεκριμένης πρότασης.

Δημοσιογράφος: Να σας κάνω μία ερώτηση στο πρώτο θέμα και να σας ευχαριστήσω μετά. Η Κυβέρνηση μιλάει για μία πρόσληψη σε κάθε μία απόλυση από το 2019. Η Αξιωματική Αντιπολίτευση μιλάει –το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε και ο κύριος Χατζιδάκης- για ένα προς πέντε. Δηλαδή για κάθε πέντε απολύσεις θα γίνεται μία πρόσληψη. Άρα, καταλαβαίνω αν η ΝΔ γίνει Κυβέρνηση, υπό αυτή τη λογική, δεν μπορούν να γίνουν οι συγκεκριμένες προσλήψεις. Και δεν ξέρω πως θα προ-νομοθετήσετε. Πώς θα το αντιμετωπίσετε από την δική σας σκοπιά;

Υπουργός: Κατ’ αρχήν, αν ο κύριος Μητσοτάκης λέει για ένα προς πέντε, νομίζω, θα πρέπει να είναι και η θέση του και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι μια κοινωνική πολιτική, γιατί οι προσλήψεις που εμείς έχουμε δεσμευτεί είναι και αποτέλεσμα των αποχωρήσεων τόσα χρόνια, της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, βεβαίως. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ανάλυσης. Το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχει μία συμφωνία και με τους δανειστές,  στη μεταμνημονιακή εποχή, για το ένα προς ένα. Έρχεται λοιπόν τώρα, ένα κόμμα του Κοινοβουλίου το οποίο λέει ότι το ένα προς ένα είναι πολύ για μένα. Εγώ θα πω το ένα προς  πέντε. Εντάξει, τώρα, τι να πω; Δεν βλέπετε πως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες; Τι τεράστιες ανάγκες έχουν;

Δημοσιογράφος: Αυτό είναι μια πολιτική αντιμετώπιση. Εγώ θα ήθελα το πώς θα το αντιμετωπίσετε.

Υπουργός: Θα σας πω, εμείς θα κάνουμε το παν, για να μην υπάρξει η όποια αμφισβήτηση της κυβερνητικής απόφασης για 15.000 διορισμούς εντός τριετίας.

Δημοσιογράφος: Άρα  και νομοθέτηση.

Υπουργός: Άρα και νομοθέτηση. Απλώς ξέρετε, η νομοθέτηση θέλει μία προσοχή, με την εξής έννοια. Ότι δεν μπορεί να είναι νομοθέτηση για το ποιοι θα είναι αυτοί. Θα είναι αυτές οι θέσεις που θα καλυφθούν σύμφωνα με το πόρισμα που θα βγαίνει για τους κάθε 5.250 από το Υπουργείο. Και αυτό είναι μία δέσμευσή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μην κατοχυρωθεί, γιατί το κερδίσαμε πραγματικά με πάρα πολύ κόπο, υπάρχει η δημοσιονομική δυνατότητα, υπάρχει η πολιτική βούληση και θα ήταν εντελώς λάθος αυτό να εμπλακεί στην μικροπολιτική ένταση. Είδα και σήμερα δημοσιεύματα, πραγματικά δεν μας τιμούν ως χώρα, όταν δέκα χρόνια ήταν αδύνατον να κάνουμε διορισμούς, τώρα το καταφέρνουμε, υπάρχει αυτή η μίζερη αντιμετώπιση.

Δημοσιογράφος: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Υπουργέ, και όταν έχετε το πόρισμα, αυτό που είπατε πριν και για την Γ Λυκείου και αυτό που είπατε πριν, να έρθετε στο στούντιο με χαρά να το κουβεντιάσουμε.

{youtube}tnXi0PGv6Nc{/youtube}

 

25-09-18  Καθορισμός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων ΕΠΑΛ

25-09-18  Καθορισμός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων ΕΠΑΛ

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο καθορισμός των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

 

 

Pages