Υπουργείο Παιδείας

05-01-18 Απάντηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη Σύνοδο Πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

05-01-18 Απάντηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη Σύνοδο Πρυτάνεων για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αφορμή τις ανακοινώσεις της Συνόδου Πρυτάνεων απαντάει:

Προκαλεί εντύπωση η ανακοίνωση της Συνόδου Πρυτάνεων Πανεπιστημίων που έλαβε χώρα χθες 4 Ιανουαρίου 2018  και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μιας και επαναλαμβάνει επί λέξει άλλες προηγούμενες ανακοινώσεις της Συνόδου, αλλά εκφράζει και μία ανεπίτρεπτη περιφρόνηση στο έργο των ΤΕΙ και του προσωπικού τους. Βέβαια πολλές παρανοήσεις της ανακοίνωσης θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν καλούταν κάποιος εκπρόσωπος του Υπουργείου στη συνεδρίαση, όπως εξ’ άλλου συνηθίζεται. Κρίμα. Ας επαναλάβουμε, λοιπόν, και εμείς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας μας, μιας και δεν είναι μόνον η Σύνοδος Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων που έχει την αποκλειστικότητα να ορίζει τι είναι ακαδημαϊκά σωστό και τι όχι.

Η εμβληματική πρωτοβουλία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εδράζεται αποκλειστικά σε ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές μέριμνες.

Βασίζεται κατά πρώτον στην ποιότητα του έργου των δύο Ιδρυμάτων χάρη στις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού τους, ποιότητα που πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, και από τις πολύ θετικές αξιολογήσεις τους μέσω και της ΑΔΙΠ.

Βασίζεται κατά δεύτερον σε αυστηρές ακαδημαϊκές διαδικασίες, χάρη στη συνέργεια των μελών της Επιτροπής που συγκροτήθηκε από αρμόδιους και τη συνέργεια των δύο Ιδρυμάτων. Της κατάθεσης του νομοσχεδίου έχει προηγηθεί μακρά περίοδος διαβούλευσης και επεξεργασίας, τόσο στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο Ιδρυμάτων, στις συνελεύσεις των Τμημάτων και των Συγκλήτων, όσο και στα πλαίσια επιτροπής που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων από ακαδημαϊκούς εγνωσμένου κύρους και εκπροσώπους των διοικήσεων των Ιδρυμάτων, σε μια συνεχή αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους. Συγκροτήθηκαν νέα Τμήματα με προγράμματα ισχυρού γνωσιολογικού υποβάθρου που αντιστοιχούν σε ακαδημαϊκώς αναγνωρισμένα πεδία. Σε αυτή τη διαδικασία δεν υιοθετήθηκε η λογική του status quo, αλλά η λογική της προώθησης συνεργειών.

Η διαμόρφωση του νέου Πανεπιστημίου γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια, όχι με λογικές επικαλύψεων, πολυδιάσπασης και υπερεξειδίκευσης. Το όλο εγχείρημα, όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, οδηγεί σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας, καθώς από τα 42 Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των δύο Ιδρυμάτων το νέο Πανεπιστήμιο θα έχει 26 ακαδημαϊκά Τμήματα με προοπτική την έντονη παρουσία του στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Όλα αυτά  χωρίς να θιγεί κανένα από τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Τα νέα Τμήματα θα έχουν νέο πρόγραμμα σπουδών και κάποια εξ αυτών θα θεραπεύουν νέα γνωστικά πεδία, μη υφιστάμενα ακόμη στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με μεγάλη δυναμική και προοπτική διεθνώς.

Επιπλέον, στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που έληξε χθες, κατατέθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις βελτίωσης του εγχειρήματος, που σε μεγάλο βαθμό συνάδουν με τις αρχές που ακολουθήθηκαν στο σχεδιασμό του Πανεπιστημίου. Οι προτάσεις μελετώνται ώστε να αξιοποιηθούν με τον προσφορότερο τρόπο στο κείμενο που θα κατατεθεί στην Βουλή.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης για νεοϊδρυόμενα Τμήματα έχουν νόημα και φυσικά θα γίνουν, εφόσον τα προγράμματα σπουδών, που η ίδια η ακαδημαϊκή κοινότητα θα προτείνει, στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου, διανύσουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά στην ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. σε τακτικές θέσεις, οι προϋποθέσεις που η νομοθεσία προβλέπει για την εκλογή καθηγητών Πανεπιστημίου δεν διαφοροποιούνται επί το αυστηρότερο από αυτές που προβλέπονται για εκλογή καθηγητών Τ.Ε.Ι. παρά μόνο σε μέρος των απαιτούμενων προσόντων των καθηγητών α’ βαθμίδας. Το νομοσχέδιο προβλέπει αυτά ακριβώς να ελεγχθούν, άλλως η ισονομία θα παραβιαζόταν σε βάρος των καθηγητών των Τ.Ε.Ι.

Σημειώνουμε, κατά τρίτον, ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύεται στην πιο αδικημένη περιοχή του Λεκανοπεδίου. Αυτό δείχνει ότι η παρέμβαση έχει τεράστιο αναπτυξιακό και ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Αποτελεί παρακαταθήκη και σπόρο απόκτησης του πολυτιμότερου αγαθού, για τους νέους ανθρώπους, της εκπαίδευσης, της γνώσης και πολιτισμού. Το όλο εγχείρημα συνιστά τομή τόσο στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμών όσο και στην κατεύθυνση περαιτέρω αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής.

04-01-18 H αλήθεια για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ

04-01-18 H αλήθεια για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ

Με ψευδείς ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΟΠΠΕΠ θεσμοθετήθηκε κανονισμός λειτουργίας, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο 4115/2013. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες, με βάση τους οποίους θα πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες του ΕΟΠΠΕΠ. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον ΕΟΠΠΕΠ, ικανή για να αλλάξει σελίδα ο Οργανισμός και να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία του υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Κατανοούμε ότι πολλοί, που είχαν συνηθίσει αλλιώς, ενοχλούνται από αυτή την εξέλιξη.

Ο κανονισμός καταρτίστηκε όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Υπήρξαν προτάσεις από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες στάλθηκαν, όπως προβλέπεται, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνεδρίαση του ΔΣ με αριθ. 275/ 28-07-2017, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πρότασή του για τον κανονισμό λειτουργίας και αποφασίστηκε η υποβολή του στο ΥΠΠΕΘ, τα μέλη του ΔΣ που σήμερα διαμαρτύρονται επέλεξαν, δυστυχώς, να αποχωρήσουν, όπως άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν σε πολλές συνεδριάσεις τον τελευταίο καιρό. Η προσπάθειά τους να τορπιλίσουν τη διαδικασία απέτυχε, καθώς η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά.

Ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ εκδόθηκε, όπως προβλέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του ΔΣ. Κανένα «διοικητικό πραξικόπημα» δεν συνετελέσθη, όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Η δε σύγκριση των ασκούμενων πολιτικών από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, ιδιαίτερα στους πολύπαθους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, είναι πραγματικά προκλητική, καθώς όλοι γνωρίζουν το βίο και την πολιτεία των προηγούμενων κυβερνήσεων και σε αυτό τον τομέα την περίοδο 2009-2014.

Το μεγάλο όμως ψέμα των κ.κ. Κουρουτού, Ντριβαλά και Χριστόπουλου είναι ότι αναφέρουν πως με τη θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ έχουμε, δήθεν, στόχο «την αποβολή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων από το ΔΣ του Οργανισμού»! Όπως όλοι γνωρίζουν η συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προβλέπεται με νόμο (ν.4115/2013) και ο νόμος δεν αλλάζει με υπουργική απόφαση. Πολύ περισσότερο που, όπως έχει δηλωθεί επανειλημμένα, η πολιτική βούληση της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε διάφορα όργανα και επιτροπές διαλόγου (ΕΣΕΚΑΑΔ, Συντονιστικό Όργανο για τη Μαθητεία κ.ά.) ή σε ΔΣ οργανισμών (όπως στον ΕΟΠΠΕΠ), όπου αυτό απαιτείται.

Δεν υπάρχει κανένα άρθρο του κανονισμού του ΕΟΠΠΕΠ, με το οποίο να αποπέμπονται οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από το ΔΣ του Οργανισμού ή να τροποποιείται ο ρόλος τους. Σε καμιά περίπτωση, λοιπόν, δεν αλλάζει με τον κανονισμό η σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, στο οποίο συμμετέχουν θεσμικά και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, όπως προβλέπει ο νόμος.

Είναι, επομένως, παντελώς ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται. Είναι φυσικά αυτονόητο ότι για όλα τα μέλη του ΔΣ ισχύουν τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα. Ο κανονισμός αντιμετωπίζει όλα τα μέλη του ΔΣ ισότιμα, χωρίς προνομιακή ή δυσμενή μεταχείριση κανενός. Αν σε αυτό το σημείο εστιάζεται η κριτική των συγκεκριμένων κυρίων, θα ήταν τίμιο να το έλεγαν δημόσια και καθαρά. Ότι επιθυμούν, δηλαδή, να μην ισχύουν για ορισμένα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, τα όποια κωλύματα ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη του. Ότι, δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν μέλη του ΔΣ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Και σε αυτό το θέμα θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την άποψη των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ είναι ισότιμοι με όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Μέλημα όλων των μελών πρέπει να είναι η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους και η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού και φυσικά όχι η υπονόμευσή του, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη φάση, όπου μέσα από τις προσπάθειες των τριών τελευταίων χρόνων ανοίγεται η προοπτική μια νέας σελίδας στον Οργανισμό.

Ας το κατανοήσουν όλοι. Ο ΕΟΠΠΕΠ θα λειτουργεί με κριτήρια το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όσοι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία του, όσοι ονειρεύονται πρακτικές του παρελθόντος ματαιοπονούν. Η εξυγίανση του Οργανισμού που σταδιακά υλοποιείται την τελευταία τριετία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί.

04-01-18 Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές

04-01- 18 Σχετικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές

Το ΥΠΠΕΘ μετά από δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά τις εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό διευκρινίζει τα εξής:

Οι μόνες εκπαιδευτικές εκδρομές που δεν επιτρέπονται στο εξωτερικό είναι αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών).  Παρότι η Υπουργική Απόφαση παροτρύνει γενικά τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας σε περιοχές με ιστορικό, αρχαιολογικό, περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και φυσικό κάλλος, δεν απαγορεύει την πραγματοποίηση των πενθήμερων εκδρομών της τελευταίας τάξης του λυκείου στο εξωτερικό.

Επίσης, συνεχίζουν να προβλέπονται όλες οι εκδρομές εξωτερικού που υλοποιούνται στο πλαίσιο:

α. εκπαιδευτικών ανταλλαγών

β. αδελφοποίησης σχολικών μονάδων

γ. εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ERASMUS κτλ)

δ. προγραμμάτων διεθνών οργανισμών

ε. συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, μαθητικές  επιστημονικές ολυμπιάδες και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις

στ. προσκλήσεων από σχολεία της Ομογένειας

Ο λόγος για τον οποίο περιορίστηκε στο εσωτερικό της χώρας η συγκεκριμένη κατηγορία εκδρομών, κατηγορία που αφορά όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας, είναι η γενική διαπίστωση ότι οι οικογένειες πολλών μαθητών και μαθητριών αδυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα μιας εκδρομής εξωτερικού. Εξαιτίας αυτού η διοργάνωση τέτοιων εκδρομών βιώνεται τραυματικά από τα παιδιά που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτές μαζί με την υπόλοιπη ομάδα των συμμαθητών/τριών τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πάμπολλες και ποικίλες οι εναλλακτικές δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, κρίθηκε αναγκαίο να προστατευθούν από τέτοιες πικρίες οι μαθητές και οι μαθήτριες των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα.

Η Υπουργική Απόφαση που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6 Μαρτίου του 2017, συνεπώς δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί για αιφνιδιασμό των σχολείων.

03-01-17 Έκθεση- Εκδήλωση «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί»

 

{youtube}bH_KvGIDxa4{/youtube}

03-01-17 Έκθεση- Εκδήλωση «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί»   

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνει από 7 έως και 10 Φεβρουαρίου 2018 (10 π.μ.- 8 μ.μ.) έκθεση μαθητικών έργων με τίτλο «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί» στο χώρο (αίθουσα) πολλαπλών χρήσεων στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα με στόχο την ανάδειξη  του σύγχρονου Επαγγελματικού Λυκείου  και των θεσμικών αλλαγών  που  υλοποιήθηκαν  και που αφορούν την αναμόρφωση της δομής του, τη διεύρυνση της πρόσβασης  των μαθητών/-τριών των ΕΠΑ.Λ  σε ΤΕΙ και σε Πανεπιστήμια, την θεσμοθέτηση του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.».

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν οι εννέα (09) τομείς και 36 ειδικότητες, που αντιστοιχούν στον κάθε τομέα και λειτουργούν στα Επαγγελματικά Λύκεια. Η προβολή των τομέων- ειδικοτήτων θα επιτευχθεί μέσα από μαθητικά έργα (εκθέματα) και οπτικό ακουστικό υλικό που έχουν δημιουργήσει μαθητές/-ήτριες και εκπαιδευτικοί στα Επαγγελματικά Λύκεια και στα Εργαστηριακά Κέντρα Ν. Αττικής και μέσω ομιλιών και δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης ημερίδων κατά τη διάρκεια της έκθεσης- εκδήλωσης.

Η έκθεση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/-ήτριες των Γυμνασίων και της Α’ τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείουκαθώς και σε αποφοίτους Λυκείων, σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε γονείς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρονται στους μαθητές/-ήτριες των Επαγγελματικών Λυκείων, σε αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητεία», σε οργανισμούς και φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, σε κοινωνικούς φορείς  και στους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στο πρόγραμμα της μαθητείας καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η έκθεση - εκδήλωση οργανώνεται σε συνεργασία με την εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ) και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αναβαθμίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και ιδιαίτερα το ρόλο του Επαγγελματικού Λυκείου στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

03-01-18 Συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γιώργου Αγγελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

03-01-18 Συναντήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γιώργου Αγγελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ Γιώργος Αγγελόπουλος θα συναντηθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη με το Σωματείο Εργαζομένων σε Εργολήπτες του ΑΠΘ ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά συνοδευόμενος από την Καθηγήτρια του ΑΠΘ και μέλος της επιστημονικής επιτροπής για την εκπαίδευση προσφύγων, Ελένη Χοντολίδου.

28-12-17 Συνάντηση για την εκπαίδευση προσφύγων

28-12-17 Συνάντηση για την εκπαίδευση προσφύγων

Το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας  ήταν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας και οι Γ.Γ. των δύο Υπουργείων Μιλτιάδης Κλάπας και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Το Πρόγραμμα Ελληνομάθειας αφορά τους ανήλικους πρόσφυγες 15-18 ετών που δεν συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δομές και ενήλικες πρόσφυγες.

Pages