Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Δ΄τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.