Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in eval() (line 1 of /home/epaideia/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Πάτρα Σάββατο 01-10-16: Έκφραση-Έκθεση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η
καλλιέργεια του γλωσσικού γραμματισμού ήταν και είναι από τους κύριους
σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αυτό επιδιώχθηκε ήδη σε όλη τη
διάρκεια της υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης. Στην Α' τάξη του
Λυκείου επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού σε μια κατεύθυνση περισσότερο κοινωνιοκεντρική και λιγότερο γλωσσοκεντρική.
Απώτερος δηλ. σκοπός του μαθήματος είναι η αξιοποίηση των γνώσεων και
των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες,
προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές
συνθήκες και απαιτήσεις στις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση της
γλώσσας. Για παράδειγμα, στη φάση αυτή της εκπαίδευσης δεν ενδιαφέρει
τόσο η αποκλειστική εστίαση σε γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα (ο τρόπος,
λ.χ., μετατροπής της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη και το αντίστροφο ―γλωσσοκεντρική κατεύθυνση του προγράμματος), όσο η σύνδεσή τους με τα κείμενα και η
αξιοποίησή τους για τη βαθύτερη κατανόηση των κειμένων και του κόσμου
που κατασκευάζουν (προτίμηση λ.χ. της παθητικής σύνταξης στις Μικρές
Αγγελίες των εφημερίδων ―κοινωνιοκεντρική κατεύθυνση). Επειδή με
τη διδασκαλία κάθε μαθήματος επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων που σχετίζονται με το καθαυτό γνωστικό αντικείμενο του
μαθήματος, οι ειδικότεροι στόχοι του γλωσσικού μαθήματος θα μπορούσαν
αρχικώς να είναι καθαρά γλωσσικοί. Όμως το γλωσσικό μάθημα ―
περισσότερο από όλα τα άλλα ― σχετίζεται στενά με την κοινωνία, γι' αυτό
είναι προφανές ότι μέσω αυτού καλλιεργούνται επίσης αξίες και στάσεις
απέναντι στην κοινωνία και τον κόσμο. Επομένως παράλληλα με τους γλωσσικούς επιδιώκονται και ευρύτεροι αξιακοί στόχοι.

Στους γλωσσικούς στόχους θα μπορούσαν μεταξύ των άλλων να ενταχθούν:

α) η γλωσσική ποικιλότητα ως εγγενές χαρακτηριστικό όλων των γλωσσών,  β) η
κειμενική ποικιλότητα ως χαρακτηριστικό των γλωσσών σε άμεση συνάρτηση
με την ποικιλότητα και τη δυναμική των κοινωνικών πρακτικών και των
κοινοτήτων, όπου ανήκουν και κατανοούνται τα κείμενα, 
γ)  η εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά κειμενικών ειδών (όπως του
δοκιμίου και της ερευνητικής εργασίας) και κειμενικών τύπων (όπως του
επιχειρηματολογικού, της περιγραφής και της αφήγησης),  δ) η κατανόηση της δομής των κειμένων ως συνδυασμού γλωσσικών επιλογών (συνοχή) με το νοηματικό επίπεδο (συνεκτικότητα),  ε) η
κατανόηση της σχέσης του καναλιού της επικοινωνίας με την ιδιαιτερότητα
των κοινωνικών πρακτικών,  στ) η διάκριση μεταξύ κειμένων καθημερινού
και ακαδημαϊκού (επιστημονικού) τύπου,  ζ) η απόκτηση
δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού, απαραίτητων για τη χρήση τους ως
εκπαιδευτικών μέσων και μέσων προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας.

 Οι
αξιακοί στόχοι που μπορούν να επιδιωχθούν είναι πολλοί και γι' αυτό
δύσκολο να καταγραφούν όλοι. Πάντως, μεταξύ αυτών μπορεί να είναι:

α) η εκτίμηση της ισοτιμίας όλων των γλωσσών και ο σεβασμός της πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας,  β) ο δημοκρατικός χειρισμός του λόγου με σεβασμό προς τις απόψεις των άλλων,  γ) η διά του λόγου αντίσταση σε κάθε μορφή εξουσιαστικού αυθαίρετου λόγου,  δ) ο σεβασμός στο περιβάλλον και την αειφορία,  ε) η αντίληψη του τρόπου με τον οποίο δομούνται μέσω του λόγου διαφορετικές οπτικές για τον κόσμο,  στ)
η κατανόηση της αλλαγής που έχει επέλθει στον κόσμο με τη συρρίκνωση
των αποστάσεων και τη συνεχή κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, εικόνων και
κειμένων.


Θεματικοί άξονες του σεμιναρίου

 

 

Στo
Σεμινάριο αναφερόμαστε σε σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης
της Έκφρασης- Έκθεσης, που συνδυάζουν σύγχρονες οπτικές ειδικών
επιστημονικών κλάδων, που λαμβάνουν υπόψη τους την οργάνωση του λόγου,
την εξέλιξη της γλώσσας αλλά και το δομικό περιεχόμενο που σχετίζεται
με την γλωσσική καθημερινότητα των νέων. Γίνεται κατανοητό ότι
προσπαθούμε να συγκεράσουμε το γλωσσικό σύστημα με τη νεανική κουλτούρα
και την εκπαιδευτική πρακτική σε ένα σχολικό περιβάλλον, που μέσω της
Έκφρασης- Έκθεσης μπορεί να δημιουργήσει προβληματισμό, να αναπτύξει
την κριτική σκέψη, να λειτουργήσει ως πολυσύνθετος φορέας επαφής με
τους νέους. Στις τεχνικές διδασκαλίας, όπως και στην αξιολόγηση θέτουμε
νέα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους το πολυσύνθετο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, τη νεανική κουλτούρα αλλά και τις απαιτήσεις του αναλυτικού
προγράμματος.

Ενδεικτικά Περιεχόμενα

 • Διδασκαλία της Έκφρασης – Έκθεσης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
 • Βασικές αξίες και κανονιστικές απαιτήσεις της διδακτικής και αξιολόγησης της Έκφρασης- Έκθεσης
 • Δομικά επικοινωνιακά συστήματα διδασκαλίας
 • Από τη θεσμοποιημένη αξιολόγηση στην εκπαιδευτική διάδραση
 • Η Έκθεση ως επικοινωνιακός λόγος
 • Πολύ-επιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας της αξιολόγησης
 • Συσχέτιση στης συστημικής ενσωμάτωσης με την αξιολόγηση 
 • Παραδείγματα αξιολόγησης - διόρθωση

 

 


Χρήσιμες πληροφορίες:

 

Πόλη Διεξαγωγής: Πάτρα
Τόπος: Ξενοδοχείο ASTIR, Αγ. Ανδρέου 16 Πάτρα    (ΧΑΡΤΗΣ)
Ώρες Διεξαγωγής: 10:30-16:00

Ώρες Προσέλευσης &

Παραλαβή Φακέλου Σεμιναρίου:

09:15-10:15
Έναρξη Σεμιναρίου: 10:30
Διάλειμμα - Καφές: 13:00-13:30
Ολοκλήρωση Σεμιναρίου: 16:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: 16:00-16:30
Επιμορφωτής: Συμεών Νικολιδάκης, Φιλόλογος, Msc Φιλοσοφίας

Δίδακτρα Σεμιναρίου

Δίδακτρα: 25€,  Φοιτητές 15€,   Άνεργοι 15€

 


Παρέχονται:

 

 • Σημειώσεις  
 • Βιβλιογραφία
 • Βεβαίωση

 

 


Επικοινωνία

 

Πληροφορίες - Εγγραφές:

http://www.anoikto.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2...

Dates: 
01/10/2016 - 11:30