Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Οικονομική Θεωρία